Przejdź do treści

Regulamin

1. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu i wypełnienia umowy lub zgody na przeprowadzenie zabiegu. Prosimy także o wypełnienie ankiety zdrowotnej, w celu sprawdzenia, czy nie ma przeciwwskazań do wykonania zabiegu tatuowania lub kolczykowania.

2. W Studiu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych i innych używek, nie można także wprowadzać do środka zwierząt. Ze względów bezpieczeństwa prosimy o nie zabieranie ze sobą dzieci.

3. Obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania przedmiotów służących do wykonywania tatuażu oraz materiałów pomocniczych. Nie przestrzeganie zaleceń grozi trwałą utratą zdrowia.

4. Tatuaż jest wyceniany po zamknięciu projektu, na podstawie obliczenia wykonanej powierzchni tatuażu, skomplikowania wzoru oraz ilości czasu przeznaczonej na tatuowanie i przygotowanie projektu. Szacunkowa wycena w dniu rezerwacji może nie obejmować rzeczywistej ilości prac i należy traktować ją wyłącznie jako orientacyjną. Aktualny cennik jest dostępny w studiu i na naszej stronie internetowej. Honorarium obejmuje prace związane z przygotowaniem wzoru oraz udzielenie licencji do praw autorskich.

5. Rezerwacja terminu wykonania tatuażu odbywa się osobiście w studiu, telefonicznie lub za pośrednictwem internetu. Klient zobowiązany się uiścić zadatek jako zabezpieczenie wykonania umowy. Wysokość zadatku jest zależna od ilości rezerwowanego czasu. Zadatek jest wliczany jest w cenę tatuażu. Zadatek można wpłacić na miejscu w studiu lub przelewem bankowym na nr konta podany w zakładce kontakt. Na wpłatę Studio oczekuje do 3 dni, po tym okresie zarezerwowany termin tatuowania może zostać anulowany. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu. Zadatek w każdym przypadku jest bezzwrotny.

7. W razie potrzeby studio może poprosić klienta o zgłoszenie się na konsultacje. Mają one na celu ustalenie wzoru, planu jego rozmieszczenia, rozmiaru, kolorystyki, doboru innych elementów tatuażu oraz prawidłowego przygotowania się do zabiegu.

8. Projekt tatuażu prezentujemy w dniu zabiegu. Klient ma możliwość wprowadzenia drobnych zmian i poprawek do przedstawionego projektu lub może zamówić nowy projekt (wg cennika). Korekta projektu może zostać doliczona do wyceny, jeżeli ilość zmian będzie znaczna lub czas potrzebny na ich wprowadzenie przekroczy 30 minut. Nie wykonujemy tatuaży ze wzorów nie będących naszą własnością.

9. Studio posiada w sprzedaży karty podarunkowe, vouchery. Nie prowadzimy sprzedaży internetowej czy wysyłkowej. Należy pojawić się w studiu w godzinach pracy z przygotowaną gotówką. W przypadku gdy voucher ma być przeznaczony na tatuaż warto wcześniej sprawdzić nasze portfolio i styl pracy, by uniknąć nieporozumień przy realizacji vouchera.

10. Studio w miarę możliwości wysyła powiadomienie na dzień przed wyznaczonym terminem sesji z przypomnieniem o zbliżającym się terminie wykonania tatuażu.

11. Nie przybycie w wyznaczonym terminie na termin wykonania tatuażu jest jednoznaczny z utratą dokonanej wpłaty zadatku. Przestawianie na inny termin jest możliwe jednokrotnie, najpóźniej tydzień przed uzgodnionym terminem tatuażu.

12. Zabiegi tatuażu wykonujemy osobom pełnoletnim. W przypadku niepełnoletności wymagamy osobistej wizyty jednego z rodziców oraz jego zgody na piśmie. Limit wieku wykonania tatuażu to 16 lat.

13. Zabieg kolczykowania wykonujemy od 12 roku życia. W przypadku niepełnoletności wymagana jest obecność opiekuna lub jego pisemna zgoda. Zastrzegamy sobie możliwość telefonicznej weryfikacji podpisanej zgody. Kolczyki wykonywane w okolicy ust, brwi wymagają obecności rodzica w studiu. Kolczyki intymne wykonujemy od 18 roku życia.

14. Nie wykonujemy zabiegów osobom będącym pod wpływem alkoholu i środków odurzających, wpłacony zadatek nie będzie zwracany.

15. Studio zapewnia sterylność używanych do zabiegów narzędzi, oraz prawo klienta do wglądu w potwierdzającą sterylność dokumentację Sanepidu.

16. Klient zostaje poinformowany jak należy pielęgnować oraz dbać o tatuaż/przekłucie i jest zobowiązany do stosowania się do zaleceń tatuatora/piercera. Klient dodatkowo otrzymuje także ulotkę, w której opisano zasady pielęgnacji.

17. Studio nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje nieprzestrzegania zasad pielęgnacji po zabiegu oraz za sposób zachowania się barwników na ciele, ze względu na szeroko pojęty proces gojenia się ciała.

18. Farby do tatuażu mogą zawierać nikiel i chrom i powodować reakcje alergiczne. Dla pewności zalecamy wykonanie testu punktowego lub konsultację z alergologiem. Zapewniamy zgodność barwników z najnowszymi europejskimi przepisami, rozporządzeniem REACH. Na życzenie klienta udostępniamy dodatkowe informacje dotyczące stosowanych w studiu farb oraz opinie Sanepidu o użytkowanych w studiu odczynnikach chemicznych.

19. Poprawki wynikające z konieczności dopracowania tatuażu po jego wygojeniu się wykonywane są nieodpłatnie. Prosimy o zgłaszanie potrzeby poprawy najpóźniej do 3 miesięcy od dnia wykonania wzoru, po tym okresie korekty są odpłatne.

20. Nie dajemy gwarancji na pozytywne przyjęcie się tatuażu w miejscach o dużej ścieralności skóry tj. palcach, brzegach dłoni i stopach oraz bliznach.

21. Tatuator ma prawo odmówić wykonania tatuażu, szczególnie w przypadkach, np. gdy uzna zabieg za zagrażający zdrowiu. W takim przypadku zadatek zostaje zwrócony.

22. Tatuator może przerwać zabieg w przypadku stwierdzenia pogorszenia się samopoczucia Klienta, wystąpienia zmian w strukturze skóry.

23. Studio nie ponosi odpowiedzialności za migrację kolczyków, komplikacje wynikające z zahaczenia kolczyka lub zaniedbania związane z pielęgnacją i higieną przekłucia. Służymy jednak wszechstronną pomocą w tym względzie.

24. Tatuator/Piercer ma prawo do zmiany terminu spotkania, szczególnie w przypadku, w którym uzna, iż tatuaż jest niedostatecznie wygojony lub pojawiły się zmiany na ciele uniemożliwiające prawidłowe wykonanie wzoru.

25. Jeżeli Tatuator/Piercer wyrazi zgodę klient może przyprowadzić osobę towarzyszącą. Prosimy jednak by swoim zachowaniem nie utrudniała ona pracy tatuatora. Nie wyrażamy zgody na rejestrowanie przebiegu zabiegu. Oczywiście można zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia lub relację na portale społecznościowe.

26. Proces wykonania tatuażu jest zabiegiem nieodwracalnym. Prosimy o dokładne przemyślenie sprawy i zwrócenie uwagi na ewentualne przeciwwskazania zdrowotne, a także wzięcie pod uwagę możliwych komplikacji związanych z wykonaniem tatuażu. Szczegółowe opracowania na ten temat można znaleźć w Internecie.