Regulamin

1. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu i wypełnienia zgody na tatuowanie i/lub przekłucie.

2. W Studio obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych i innych używek, nie można także wprowadzać do środka zwierząt.

3. Obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania przedmiotów służących do wykonywania tatuażu oraz materiałów pomocniczych. Nie przestrzeganie zaleceń grozi trwałą utratą zdrowia.

4.
Tatuaż jest wyceniany po zamknięciu projektu na podstawie powierzchni tatuażu lub ilości sesji przeznaczonych na tatuowanie. Szacunkowa wycena może nie obejmować rzeczywistej ilości prac i należy traktować ją wyłącznie jako orientacyjną. Cennik kolczykowania jest dostępny na recepcji.

5. Rezerwacja terminu wykonania tatuażu odbywa się osobiście w studiu. Klient zobowiązany się uiścić zadatek w wysokości 50 zł za każdą zaplanowaną godzinę zabiegu. Kwota obejmuje prace związane z przygotowaniem wzoru. Zadatek jest wliczany jest w cenę tatuażu. Rezerwacji można dokonać również telefonicznie lub za pośrednictwem internetu, a zadatek wpłacić na konto przelewem bankowym. Klient otrzymuje potwierdzenie wpłacenia zadatku. Na wpłatę Studio oczekuje 3 dni, po tym okresie zarezerwowany termin tatuowania zostaje anulowany.

6. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu. Zadatek w każdym przypadku jest bezzwrotny.

7. Przed ustalonym terminem wykonania tatuażu osoba zainteresowana zobowiązana jest do przybycia do studia na konsultacje. Konsultacje mają na celu ustalenie wzoru, planu jego rozmieszczenia, rozmiaru, kolorystyki, doboru innych elementów tatuażu oraz prawidłowego przygotowania się do zabiegu.

8. Klient może przynieść własny projekt, wybrać projekt w studiu lub zamówić sobie indywidualny projekt
Projekty prezentujemy najwcześniej 2 dni przed ustalonym terminem wykonania tatuażu, w przypadku większych projektów w dniu zabiegu. Klient ma możliwość wprowadzenia zmian i poprawek do przedstawionego projektu. Pierwszy projekt jest wliczony w cenie zabiegu, każdy kolejny projekt jest wyceniany w zależności od stopnia skomplikowania.

9.
Studio w miarę możliwości wysyła powiadomienie na dzień przed wyznaczonym terminem sesji z przypomnieniem o zbliżającym się terminie wykonania tatuażu.

10. Nie przybycie w wyznaczonym terminie lub brak powiadomienia o rezygnacji na min. 3 dni przed terminem wykonania tatuażu jest jednoznaczny z utratą dokonanej wpłaty zadatku.

11. Zabiegi wykonujemy tylko osobom pełnoletnim, a w przypadku niepełnoletności wymagamy osobistej wizyty jednego z rodziców z dokumentem potwierdzającym tożsamość oraz jego zgody na piśmie.

12. Nie wykonujemy zabiegów osobom będącym pod wpływem alkoholu i środków odurzających.

13. Studio zapewnia sterylność używanych do zabiegów narzędzi, oraz prawo klienta do wglądu w potwierdzającą sterylność dokumentację Sanepidu.

14. Klient zostaje poinformowany jak należy pielęgnować oraz dbać o tatuaż/przekłucie i jest zobowiązany do stosowania się do zaleceń tatuatora/piercera. Klient dodatkowo otrzymuje także ulotkę, w której opisano zasady pielęgnacji.

15.
Studio nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje nie przestrzegania zasad pielęgnacji po zabiegu oraz za sposób zachowania się barwników na ciele, ze względu na szeroko pojęty proces gojenia się ciała. Na życzenie klienta udostępniamy atesty stosowanych w studiu farb.

16. Poprawki wynikające z konieczności dopracowania tatuażu po jego wygojeniu się wykonywane są bezpłatnie, pobieramy jedynie niewielką opłatę na koszt użytych materiałów.

17. Tatuator ma prawo odmówić wykonania tatuażu, szczególnie w przypadkach, gdy uzna zabieg za zagrażający zdrowiu. W takim przypadku zadatek zostaje zwrócony.

18. Tatuator może przerwać zabieg w przypadku stwierdzenia pogorszenia się samopoczucia Klienta lub wystąpienia zmian w strukturze skóry.

19. Studio nie ponosi odpowiedzialności za migrację kolczyków, komplikacje wynikające z zahaczenia kolczyka lub zaniedbania związane z pielęgnacją i higieną przekłucia.

20. Tatuator/Piercer ma prawo do zmiany terminu spotkania, szczególnie w przypadku, w którym uzna, iż tatuaż jest niedostatecznie wygojony lub pojawiły się zmiany na ciele uniemożliwiające prawidłowe wykonanie wzoru.

21. Jeżeli Tatuator/Piercer wyrazi zgodę klient może przyprowadzić osobę towarzyszącą lecz będzie ona przebywać w poczekalni.

22. Proces wykonania tatuażu jest zabiegiem nieodwracalnym. Przed przystąpieniem do zabiegu prosimy o rozwagę.